Forside Kalender Kontakt Om skolen Undervisning Praktisk info Galleri Arbejdsgrupper Klasser Links
du er her: forside
Ugens billede:

Uge 20: hundeskole? Hunden, der vogter ulvene?

Sidst opdateret: 22.5.2016

 

Grænseegnens Friskole
Præstevænget 12, Holbøl
6340 Kruså

Tlf. 74 60 82 00
mail:
info@graenseegnens-friskole.dk

CVR: 33 74 20 29
Bank: reg.nr. 7910 kto.nr. 149 8735

Velkommen til Grænseegnens Friskole
Vores skole er Grundtvig-Koldsk med elever fra 0. til 9. klasse og med afgangsprøve.
Vi har:
 • Høj faglig og differentieret undervisning
 • Aldersintegreret undervisning
 • Daglig læsebånd og fortælling
 • Tysk og engelsk fra 0. klasse
 • Faglig fordybelse
 • Musik og teater
 • Sport og sundhed

Træf et aktivt valg for dit barn!

Der er:
 • Valgfag fra 4- 9. kl. - musik, naturfag, sport og fitness
 • Lejrskole hvert år for alle klasser
 • En årlig fælles overnatning for hele skolen
 • Trænerspireuddannelsen
 • Nærhed, tryghed og fællesskab
 • Tid til den enkelte elev
 • Tæt samarbejde med forældre
 • Skolebus

Nyhedsbrev for uge 20 2016

Fint besøg
Vi startede ugen med fint besøg. 15 kommende skolebørn troppede op i fineste puds tirsdag morgen for at få deres første indsigt i, hvad det vil sige at gå i skole. Det er en af de største omvæltninger i et barns liv - og en af de ting børnene glæder sig aller mest til er min fornemmelse.
Forventningerne og spændingen på begge sider af katederet er nok lige store, er mit gæt. Vi kom super godt fra start. 0. klasse var bare så klare til at vise til rette og lære fra sig - øj hvor er vi stolte af dem. Kommende 0.kl. havde åbne sind, gåpåmod og viste stor indfølingsevne og glæde. De fornemmede hurtigt hvad der forventedes af dem. De fik lært engelske gloser, leget med hinanden og sproget, spillet, tegnet, snakket om bogstaver og meget mere. Det var en rigtig skøn dag.
Vi ses på torsdag igen - og vi glæder os.

 

De første Trænerspirer er udklækket
I onsdags til morgensamling fik vores nyuddannede Trænerspirer deres certifikat overrakt, ligesom de modtog deres Trænerspirer bluser - til stor begejstring fra deres skolekammerater. Bluserne skal de selvfølgelig bære, når de eksempelvis i pauserne udfolder sig som Trænerspirer - som igangsættere og undervisere ifm div aktiviteter for deres skolekammerater.
Johanna, Cecilia og Victoria var desværre syge ved overrækkelsen, men til stede var: Mira, Julie D, Kirsten, Søren, Louise, Lukas, Andreas, Jessica M, Marie og Katja. STORT til lykke til jer. I har brugt eftermiddage og weekendtid på at uddanne jer. I synes at ville noget. (se billeder på FB)
Vi er stolte af at så mange af jer valgte at gribe denne ekstra chance og mulighed for at få større indsigt i og mulighed for aktivt at gøre en forskel i andres liv ifm sport - blive en aktiv del af at udfolde ikke mindst glæden ved at bruge kroppen.
Trænerspire-konceptet, hvor vi samarbejder med DGI og HFIF og hvor Lars har været krumtappen, fortsætter selvfølgelig kommende skoleår, hvor vi forventer, at lige så mange har fået lyst til at uddanne sig eller endda at videreuddanne sig.

 

Nye toner
I torsdags lød der helt nye toner. For første gang blev 2.-3. klasserne tilbudt undervisning i Trompetspil ved Jens Morten. 9 Skovmus har følt sig tiltrukket af dette instrument og havde meldt sig under fanerne - helt sikkert havde nogen af dem set personalets udelte glæde og begejstring ved koncerten ifm skolefesten ;)....

De 9 gav klart dagen efter udtryk for, at deres første møde med trompeten havde været mere end sjov - og selvfølgelig udfordrende. De er bare SÅ klar til næste torsdags undervisning.
 

Holddeling kommende skoleår
Holddeling ifm kommende skoleår blev i sidste uge meldt endeligt ud til alle. Det har afstedkommet mange positive tilbagemeldinger, idet de fleste glæder sig til at flytte - omend det jo også er forbundet med noget trist at skulle sige farvel. Jeg tænker imidlertid at ingen siger farvel, og de har de der har prøvet det erkendt. Alle har stadigvæk de gamle og kendte venner som selvfølgelig bibeholdes, hvis det er virkelige venskaber. Alle får nu bare også mulighed for at lære flere nye at kende. Vi har altid sagt at på GF har man ikke kun klassekammerater, men her har vi tillige skolekammerater.
Livet er fuld af forandringer, hvilket kan være svært at håndtere for enkelte selvfølgelig, men her mener vi, at have spidskompetencerne til at tage det enkelte barn i hånden, så det oplever succes og styrke ved at have gennemlevet en udfordring, det var usikker på. Og det er selvfølgelig essentielt at vi løfter sammen. Vi har rigtig gode erfaringer fra det sidste år, hvor flere klasser har oplevet at rulle videre. De har mest glædet sig. Ved alles fælles indsats og positive tilgang har alle hurtigt fundet sig godt til rette på de nye hold blandt nye kammerater.

Udmeldingen afstedkom spørgsmål i Muldvarpe Klassen primært, fordi 2. klassen her blev delt på 2 hold. Derfor inviterede jeg til et fyraftensmøde fredag. Vi sluttede således ugen af med et møde med forældrene i kommende 1.,2. og 3. klasse, hvor vi havde en inspirerende snak om holddelingen kommende skoleår. Den indsigt vi fik tager vi som personale med i vort videre arbejde. Forældrene tager tillige en større indsigt i skolens udfordringer og mål med videre i deres tanker fremadrettet. Og vi mødes i kommende uge igen.
Dialog mellem hinanden er grundlæggende essentiel - ligesom voksen-bekymringer forbliver voksen-bekymringer. Børn følger altid forældrenes vej, når de er godt klædt på til at udstikke vejen og rammerne for dem.
Jeg ser med fortrøstning på det videre arbejde.
 

Hjælp til jeres barns diskoteksfest ifm byfesten
Hvem har lyst til at hjælpe i baren til ungdomsfesten lørdag d. 4. juni fra 18-22. Har du tid og lyst, så vent ikke med at melde dig hos Christian Duus:
cd@facilitetspartner.dk eller ring: 40786546
Her har du en sjælden og super fin mulighed for at få lidt indsigt i, hvad der sker til en ungdomsfest ;)

 

Arbejdsdage

Snart melder sommerens arbejdsdage deres indtog. Vent ikke med at tilmelde jer en af de opgivne dage i kan læse i følgebrevet.

 

HUSK og  Vigtige datoer:  

Maj:
26.5: besøg af kommende 0. kl
27.5: Sidste normale skoledag for 9. kl. - de fortsætter dog med at møde på skolen til forberedelse og spørgetimer kl. 7.45-14.00 som udgangspunkt

Juni:
7.6:
besøg af kommende 0. kl
Uge 22, 23 og 24: mundtlig eksamen 9. kl.

Uge 22: Lejrskole for Myrer, Muldvarpe, Skovmus og Ørne - Trækronen lukket mandag og tirsdag.
Uge 22: Byfest fra torsdag - søndag - Vi har lavet et Friskolebord fredag aften - køb billet hos Bettina (Anne og Sines mor)
Lørdag er der familiedyst ved Friskolepersonalet. Mød op til en sjov dyst kl. 15-16
16.6: besøg af kommende 0. kl
17.6: besøg af kommende 0. kl

20.6: Galla og afslutning for 9. kl.
23.6: Sommerfest og givet Sct. Hansaften efterfølgende
24.6: Sidste skoledag - vi slutter kl. 12


Juli: Trækronen holder sommerferielukket i ugerne 28 - 29 - 30

 

Rigtig dejlig weekend til jer alle sammen

Grænseegnens Friskole

© 2015: hjemmesidens layout & aktualisering: Tina Gundesen